Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово – ГРМ етап 2018/2019 – ТТР 24С 2018

Изграждане на нова газоразпределителна мрежа на територията на гр. Габрово с обща дължина на цялото трасе 2,5 км. Всички отклонения от довеждащите газопроводи към консуматорите са реализиран посредством безископна технология за полагане на полиетиленови тръби. Инвеститор на проекта е едно от най-големите газоразпределителни дружества в страната а именно СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД клон Габрово.