Изграждане на водоснабдителна мрежа на град Дряново ул. Шипка.

Възложените дейности вклчваха изкопни работи, доставка и монтаж на тръби, кранове и фитинги от посочените по горе размери, както и последващо засипване, уплътняване и подготовка за полагане на асфалт(вертикална планировка).

• Част Водопровод:
Доставка и монтаж на РЕ тръби ф 300 – 16,00 м.
Доставка и монтаж на РЕ тръби ф 225 – 308,00 м.
Доставка и монтаж на РЕ тръби ф 200 – 300,00 м.
Доставка и монтаж на РЕ тръби ф 160 – 20,00 м.
Доставка и монтаж на РЕ тръби ф 110 – 20,00 м.
Доставка и монтаж на РЕ тръби ф 90 – 630,00 м.
Доставка и монтаж СК ф200 – 2,00 бр.
Доставка и монтаж СК ф150 – 1,00 бр.
Доставка и монтаж СК ф100 – 1,00 бр.
Доставка и монтаж СК ф80 – 9,00 бр.
Доставка и монтаж СК ф65 – 1,00 бр.
Доставка и монтаж ПК 70/80 – 3,00 бр.
Сградно водопроводно отклонение 10 м – 36,00 бр.