Изграждане на газопроводни сградни отклонения в град Севлиево от съществуваща газоразпределителна мрежа

• Изграждане на 40 сградни газопроводни отклонения – изкопни дейности, монтажни дейности в това число заваряване на стоманени и полиетиленови PE100 тръби с диаметър от ф32 до диаметър ф63. Засипване, уплътняване и асфалтиране на траншеи. Инвеститор на проекта Севлиевогаз 2000 АД.