Изграждане на индустриални системи и технически проводи в завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевгра (охлаждащща инсталация)

Подобект: Изграждане на тръбопровод от PE100 ф160 на територията на завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевград от водоохлаждащ агрегат до абонатна станция.