Изграждане на индустриални системи и технически проводи в завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевград (отоплителна инсталация)

Подобект: Изграждане на топлопровод от PE100 ф160 на територията на завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевград от водоохлаждащ агрегат до котелно помещение.