Изграждане на индустриални системи и технически проводи в завод Сенсата технолоджис България гр. Ботевград.

Подобект: Изграждане на инсталация за процесно охлаждане на новопостроена производствена сграда на завод Сенсата Технолоджис гр. Ботевград