Изместване на магистрален газопровод собственост на Булгартрансгаз ЕАД.

STOPPLE операция: Врязване под налягане при работещ магистрален газопровод ф508 с налягане от 54 bar. На обект Северна скоростна тангента гр. София. Изместването на газопровода се случи без прекъсване на газоподаването по тръбата посредство специално изграден за целта байпас.