Изграждане на площадково ВиК, газ, сгъстен въздух и котелно помещение на територията на завод Сенсата Технолоджис гр. Ботевград

Подобект: Изграждане на ВиК площадкова инфраструктура

 

Подобект: Изграждане на площадков газопровод и котелно помещение

 

 

 

 

 

 

 

Подобект: Изграждане на Тръбопровод за сгъстен въздух