Авариен ремонт на ВиК мрежата на ул. Крали Марко гр. Благоевград 2022/2023 г.

Изграждане на водопровод ф110 PEHD и сградни водопроводни отклонения Ф32 и Ф63 по ул. „Крали Марко“ гр. Благоевград.
Изграждане на канализация ф315 PVC и сградни канализационии отклонения Ф160 и ф200 по ул. „Крали Марко“ гр. Благоевград.