Изграждане на ВиК мрежа гр. Силистра 2022 г.

Изграждане на повече от 3 км ВиК мрежа с диаметър на тръбопроводите от Ф32 до Ф315 PEHD в това число кранови шахти и сградни водопроводни отклонения, голяма част от които изпълнени посредством безизкопно полагане.