Изграждане на кабелна мрежа и сфетофарна уредба в гр. Севлиево 2022 г.

Изграждане на сфетофарна уредба на две възлови кръстовища в гр. Севлиево – ул. „Опълченска“ – ул. „Росица“ / ул. „Росица“ – ул. „Петко Р. Славейков“.
Поради новоизградената пътна настилка по тези улици, полагането на всички тръби беше изпълнено безизкопно.