Изграждане на нова площадкова ВиК мрежа на територията на Сенсата Технолоджис България ЕАД гр. Ботевград 2023г.

Изграждане на нова площадкова ВиК мрежа на територията на Сенсата Технолоджис България ЕАД гр. Ботевград за нуждите на новоизградена производствена сграда и новоизграждаща се санитарно битова сграда.
Поръчката включва изграждане на нов питеен водопровод, противопожарен водопровод, битова и дъждовна канализация в това число изграждане на шахти и съоръжения към тях.