Изместване на газопровод PEHD ф90, ф110 и ф160 в стоманен кожух – път Е79 Ботевград-Мездра 2022/2023 г.

Изместване на действащ газопроводи с диаметър ф90, ф110 и ф160 собственост на Балкангаз Ботевград в стоманени кожуси по трасето на път Е79 Ботевград-Мездра. При преместването на газопровода бяха изградени и 3 нови кранови възела, както и аварийни продухвателни свещи на всеки от кожусите с диаметри съответно Ф219, Ф273 и Ф315 стомана с предварителна изолация от PEHD.