Защита на преносен газопроводна „Русия – Р.България“ – северен клон DN700, Рраб.=5,4МРа при пресичането му при КМ193+400 от обект Модернизация на участък от път I-1 (E-79) Мездра – Ботевград , oт KM161+367 до КМ194+119,25.

Новият защитен кожух беше изпълнен от разрязани на две части по дължината си стоманени правошевни тръби с диаметър Ф 940 х 11. За предпазване на изолацията на газопровода по време на направата на монтажните шевове, бяха монтирани предпазни шини по дължината на черупките. Предпазните шини са с ширина 100mm и дебелина 3mm. Такава шина се монтира и на челото на черупките. За предпазване на изолацията на газопровода от механични повреди и наранявания при монтиране на черупките на защитния кожух се предвижда монтаж на опорни пръстени.
Защитните кожуси бяха изолирани на място с изолация много усилен тип от полимерна изолационна лента , с дебелина на покритието , без външната обвивка, не по – малко от 1,65mm.
Поради факта, че не трябваше да се спира подаването на природен газ по преносния газопровод , в проекта беше заложено техническо решение, технология и мероприятия за организация и изпълнение на удължаването на защитните кожуси при работещ газопровод.
В раздел „Електрохимична защита“ на проекта беше изградена протекторна защита на защитните кожуси от магнезиеви протектори.