Изграждане на ВиК мрежа с. Момина Клисура, община Белово 2023 г.

Изграждане на 1 км ВиК мрежа с диаметър на тръбопроводите от Ф32 до Ф200 PEHD в това число кранови шахти и сградни водопроводни отклонени. Част водопроводните отклонения бяха изпълнени посредством безизкопно полагане.