Увеличаване капацитета на вътрешната газова инсталация на завод MG ANODI в гр. Севлиево

Предприятието MG АNODI в гр. Севлиево е един от най-големите производители на аноди в Европа. Поради повишаване на производствените си мощности се наложи увеличаване на капацитета на вътрешната газова инсталация, която включваше площадкови газопроводи и вътрешно заводски газопроводи в отделните производства. Всички инсталации бяха изградени за по-малко от 45 дни, времето за което предприятието затвори врати за планов ремонт.