Изграждане на индустриални системи и технически проводи в завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевград (отоплителна инсталация)

Подобект: Изграждане на топлопровод от PE100 ф160 на територията на завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевград от водоохлаждащ агрегат до …

Изграждане на индустриални системи и технически проводи в завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевгра (охлаждащща инсталация)

Подобект: Изграждане на тръбопровод от PE100 ф160 на територията на завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевград от водоохлаждащ агрегат до …

Изграждане на инсталация за процесно охлаждане на новопостроена производствена сграда на завод Сенсата Технолоджис гр. Ботевград

Подобект: Изграждане на инсталация за процесно охлаждане на новопостроена производствена сграда на завод Сенсата Технолоджис гр. Ботевград